Binnen welke (juridische) kaders is de inzet van externe professionals mogelijk? Wat is precies de Experimenteerruimte van het Rijk? Waar moet je als school verder aan denken? Hier vinden scholen informatie voor de praktische invulling!

tegel wet regelgeving

Wet en regelgeving

Met welke wet- en regelgeving moeten scholen rekening houden bijj het inzetten van externe professionals?

Lees verder

tegel noodplan

Noodplan

Binnen welke kaders kunnen scholen omgaan met langdurige tekorten? Het Noodplan lerarentekort Amsterdam biedt handvatten.

Lees verder

tegel subsidies

Subsidies

Welke subsidiemogelijkheden zijn er voor scholen voor de inzet voor externen bij het lerarentekort, werkdrukverlaging en brede talentontwikkeling.

Lees verder

 

 

Veelgestelde vragen door aanbieders

  1 Ga naar Aanmelden (andersom.amsterdam).
  2 Vul de naam van de organisatie in.
  3 Vul voor- en achternaam in van degene die jullie pagina's gaat beheren.
  4 Vul een zakelijk e-mailadres in waarop jullie organisatie benaderd kan worden.
  5 Vul de website in van jullie organisatie.
  6 Maak accountgegevens aan: inlognaam (mag ook mailadres zijn) en wachtwoord.
  7 Bevestig de vier voorwaarden voor deelname aan andersom.amsterdam:

  • jullie hebben eerder in het basisonderwijs gewerkt
  • jullie bieden één of meer activiteiten aan
  • je bent bevoegd om namens de organisatie een account aan te maken
  • je bevestigt dat medewerkers van de organisatie die werken op scholen in bezig zijn van een geldig Verklaring omtrent Gedrag (VoG).
  • je committeert je als aanbieder in Amsterdam aan de maximale uurtariefstelling die door BBO is opgesteld.

  8 In je mailbox krijg je een verificatielink voor de website (check 'spambox' als deze niet in de inbox zit).
  9 De contentmanager van het team achter andersom.amsterdam keurt de aanvraag handmatig goed na samenspraak van de inhoudelijke deskundigen van het team van andersom.amsterdam. Dit kan enkele werkdagen duren. Neem gerust contact op. 

  andersom.amsterdam is wel een platform dat een schil legt rond het al bestaande onderwijsaanbod van Amsterdam met als doel de vindbaarheid hiervan te vergroten en te versnellen voor schoolleiders.

  amsterdam is niet een uitzendbureau van zzp-ers (bevoegd of bekwaam). Het platform heeft niemand in dienst. Alle (financiële) afspraken worden direct tussen de school en de aanbieder gemaakt.

  Tijdens de ontwikkeling van andersom.amsterdam is goed onderzocht wat scholen belangrijk vinden bij het zoeken naar een externe aanbieder. Los van alle (vak)inhoudelijke kwaliteiten, is bij het zoeken het allerbelangrijkste voor scholen dat ze niet voor niets contact opnemen. Zorg er dus voor dat het aanbod wat online staat ook berschikbaar is en dat jullie bereikbaar zijn. Als aanbieder is het altijd mogelijk om activiteiten zelfstandig tijdelijk offline te halen, activiteiten toe te voegen of de voorwaarden te veranderen.

  Scholen lezen in de programmatekst verder graag zo concreet mogelijk:

  • Wat gaan de leerlingen doen/leren? (hoe concreter, hoe beter)
  • Wat wordt van mij als school verwacht: is het noodzakelijk dat er input wordt gegeven van tevoren, is er een leerkracht/assistent vereist bij de programma's, zijn er lessen vooraf in de klas noodzakelijk?
  • Wat zijn de kosten?

  Zeker voor langere trajecten of scenario's waarbij een school formatie wil laten ondervangen met/door externe aanbieders, is maatwerk geboden. Geef bij de filters aan dat de inhoud en lengte van het programma in overleg met de school ingevuld kan worden.

  Op andersom.amsterdam kunnen organisaties een profielpagina en activiteitenpagina's aanmaken. 

  Criteria zijn:

  • ervaring  met scholen in het primair onderwijs, bij voorkeur in Amsterdam;
  • een website en telefoonnummer waarnaar doorwezen kan worden;
  • een ruim en beschikbaar aanbod  voor het primair onderwijs;
  • actief zijn in één of meer domeinen die op andersom.amsterdam staan.

  Bij het aanmelden wordt expliciet gevraagd te voldoen aan de vier voorwaarden:

  • jullie hebben eerder in het basisonderwijs gewerkt;
  • jullie bieden één of meer activiteiten aan;
  • je bent bevoegd om namens de organisatie een account aan te maken;
  • je bevestigt dat medewerkers van de organisatie die werken op scholen in bezig zijn van een geldig Verklaring omtrent Gedrag (VoG).
  • je committeert je als aanbieder in Amsterdam aan de maximale uurtariefstelling die door BBO is opgesteld.

  Het team achter andersom.amsterdam adviseert nieuwe aanbieders graag over de mogelijkheden.

  • De aanbieders op andersom.amsterdam zijn verantwoordelijk voor hun eigen tarieven. Andersom.amsterdam streeft transparantie na: bij elke aanbod staat de prijs of een gedegen indicatie daarvan.
  • Aanbieders op andersom.amsterdam committeren zich aan de door het BBO opgestelde bestuurlijke afspraak aangaande de maximale uurtariefstelling van de individuele docent van € 65,00.
  • Dit houdt in dat op het platform andersom.amsterdam alle partners en aanbieders hun kosten zo presenteren dat duidelijk is dat dit maximale uurtarief niet wordt overschreden.
  • Naast uurtarieven worden door aanbiedende partijen ook projectkosten in rekening gebracht zoals voorbereidingstijd en materiaalkosten.
  • In overleg met de school komt men tot een totaalprijs, met inachtneming van het maximale uurtarief van de docent. Deze kosten dienen altijd inzichtelijk gemaakt te worden door de aanbieder.
  • andersom.amsterdam bepaalt geen tarieven, maar kan aanbieders met een uurtarief hoger dan het afgesproken maximale tarief geen plek bieden.
  • Aanbieders van onderwijsprogramma’s bepalen wat hun programma’s kosten. De totaalprijs is afhankelijk van voorbereidingstijd, materiaalkosten, inzet van professionals, totale duur van het programma etc.
  • Schooldirecteuren bepalen zelf of ze ingaan op het de geboden aanbod en bijhorende prijsafspraken. Deze afspraken zijn in lijn met de bepalingen vanuit het BBO dat scholen bevoegde invalkrachten niet meer dan € 65,00 per uur mogen betalen.

Veelgestelde vragen door scholen

  1 Ga naar Aanmelden (andersom.amsterdam).
  2 Kies de naam van jouw school.
  3 Voer je e-mailaccount van school in.
  4 Kies een wachtwoord.
  5 Je komt in een (afgesloten) omgeving waarin je samen met je collega's van school lijstjes kunt aanmaken. 

  1 Je vindt snel en gericht lesprogramma's en activiteiten van externe aanbieders. Vanaf de homepage kun je zoeken per aanbieder, per domein, maar ook direct door alle activiteiten. Gebruik de filters die in jouw geval relevant zijn, zoals de groep waarvoor je zoekt en de periode.

  2 Je kunt samen met collega's (per school, per bouw, per leerjaar, per groep) activiteiten en programma's verzamelen die passen bij de visie en de vraag van jullie school.

  3 Je hebt de snelste manier om in contact te komen met externe aanbieders om concrete afspraken te maken.

  4 Je vindt inspirerende verhalen en praktische informatie over het inzetten van externe aanbieders in jouw schoolorganisaties. 

  Je meldt je op andersom.amsterdam niet aan als school, maar individueel als bestuurder, directeur, cultuurcoördinator, leerkracht, etc.
  Omdat je je aanmeldt met een e-mailadres van school en het BRIN-nummer van je school, word je automatisch gekoppeld aan collega's van je eigen school.
  Samen zitten jullie in een afgesloten (online) omgeving waarin jullie voorkeurslijstjes kunnen maken van activiteiten.

  Mocht een collega van school zijn gewisseld of er iemand ten onrecht in de omgeving van jullie school zit, stuur dan een bericht naar de contentmanager van andersom.amsterdam om diegene te verwijderen.

  Elke school heeft natuurlijk aanbieders waarmee ze al jaren tot volle tevredenheid samenwerken. Wil je jullie ervaringen delen met andere scholen, dan kan dat op de volgende manieren:

  • wij zoeken altijd scholen die andere scholen weer kunnen inspireren met mooie praktijkvoorbeelden. Neem contact met ons op als jullie het leuk vinden om die te delen.
  • via jullie eigen online kanalen. Als jullie een geweldige activiteit hebben op school, voeg daar dan #andersomgaanmet aan toe, gevolgd door bijvoorbeeld #lerarentekort #onderwijstijd #werkdruk #rijkeschooldag #onderwijs #lesgeven #leren #andersomamsterdam.

   

  Let er uiteraard op dat het beeldmateriaal volgens de AVG-richtlijnen is verkregen.