Binnen welke (juridische) kaders is de inzet van externe professionals mogelijk? Wat is precies de Experimenteerruimte van het Rijk? Waar moet je als school verder aan denken? Hier vinden scholen informatie voor de praktische invulling!

Lerarentekort

Lerarentekort

Binnen welke kaders kunnen scholen omgaan met langdurige tekorten? Het Noodplan lerarentekort Amsterdam biedt handvatten.

Lees verder

tegel wet regelgeving

Wet en regelgeving

Met welke wet- en regelgeving moeten scholen rekening houden bijj het inzetten van externe professionals?

Lees verder

tegel subsidies

Financiering & tarieven

Welke subsidiemogelijkheden zijn er voor scholen voor de inzet voor externen bij het lerarentekort, werkdrukverlaging en brede talentontwikkeling.

Lees verder

 

 

Filters