Door middel van het project Huiswerkbegeleiding biedt SKC kinderen een extra steuntje in de rug op het gebied van rekenen en/of taal.

Hierbij ligt de focus op het versterken van de algemene studievaardigheden en het wegwerken van taal- en rekenachterstanden van leerlingen. Huiswerk is hierbij geen ‘lesje’ op school zoals de kinderen gewend zijn, binnen dit project is huiswerk leuk!

Alle kinderen moeten de kans krijgen om zich te ontwikkelen, maar niet alle kinderen maken een gelijke start. Als een kind om welke reden dan ook een taal- en/of rekenachterstand oploopt, kan dit de schoolprestaties behoorlijk in de weg zitten. Huiswerkbegeleiding van SKC is ontwikkeld in samenwerking met ABC Onderwijsadviseurs. De begeleiding gaat niet via een gewone taal- of rekenles, maar door middel van een creatieve, plezierige en uitdagende begeleiding, zoals; reken- en taalspellen, rollenspellen, uitbeeldende opdrachten etc.

Video

Het leerplezier staat voorop! Doordat de reken- of taalbegeleiding op een creatieve manier wordt aangeboden, ervaren de leerlingen meer plezier in het maken van hun huiswerk.

De Huiswerkbegeleiding is een naschools programma. De selectie van de leerlingen vindt op school plaats. Zij worden verdeeld in groepjes van circa vijf leerlingen en vervolgens gekoppeld aan een vaste enthousiaste en gedreven hbo- of universitaire student die hen wekelijks op de school ongeveer anderhalf uur begeleidt op het gebied van algemene studievaardigheden, rekenen en/of taal.

Deze begeleider wordt vooraf getraind in de reken- en taalmethodes die op basisscholen gangbaar zijn en gebruikt vervolgens de methodiek zoals die op school wordt gegeven in samenhang met eigen creativiteit. Samen huiswerk maken is voor leerlingen de beste manier om elkaar te stimuleren! 

Wat moet je weten

Ondersteuning
Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8
Tijdens schooltijd, Na schooltijd
In en om de school
Tijdsduur: 1,5 uur
(Exacte tijdsduur in overleg met de school)
Heel schooljaar
(Exacte periode in overleg met de school)
Niet nodig

Kosten

Over de aanbieder

Stichting voor Kennis en sociale Cohesie (SKC) gelooft in de potentie en ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren.