Met welke wet- en regelgeving moeten scholen rekening houden bij het inzetten van externe professionals? Hieronder de belangrijkste beleidskaders.

 

wet en regelgeving foto

 

In het kort

Heel in het kort zijn de wettelijke kaders van het Noodplan als volgt: 

  • Een leerling mag maximaal 22 uur per maand (1 dag per week) les krijgen van een onbevoegde professional zonder toezicht van een leerkracht.
  • Een bestuur moet de scholen voor deze Experimenteerruimte aanmelden.
  • Elke school neemt deel aan een evaluatietraject en meldt zich daarvoor aan bij het SEO onderzoeksbureau via dezelfde link als hierboven. Voor meer informatie, zie SEO onderzoeksbureau.

 

Format aanvraag andere dag- en weekindeling

Besturen die gebruik willen maken van de Experimenteerruimte, vullen eenmalig een format in. Aanvragen kan tot 1 maart 2024. Deze Experimenteerruimte voor de G5-steden geldt tot einde van het schooljaar 2023-2024.

Download het format

format dagindeling

 

Voorwaarden andere dag- en weekindeling

Om de onderwijskwaliteit, continuïteit en kansengelijkheid te waarborgen zijn er voorwaarden gesteld:

  • Besturen moeten het noodplan van de stad hebben ondertekend.
  • Een school moet een personeelstekort hebben.
  • Externe professionals mogen niet worden ingezet voor de vakken Nederlands, rekenen en bewegingsonderwijs.
  • Externe professionals moeten over een VOG beschikken. 

 

Schoolvisie en goedkeuring MR

Voor schoolleiders is het van groot belang om draagvlak te hebben bij zowel het team als de ouders. Voor structurele inzet van anders bekwame externen op school is toestemming van de MR verplicht. Maak als schooldirectie samen met het team een plan dat inhoudelijk en organisatorisch aansluit bij de visie van de school.