Wie wij zijn?

Andersom.amsterdam is een matchingsplatform zonder winstoogmerk waar basisscholen onderwijsprogramma’s van externe onderwijsaanbieders kunnen vinden. Het platform is een initiatief van het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO) Amsterdam en de gemeente Amsterdam als resultaat van het project ‘Omgaan met langdurige tekorten’ van het Noodplan Lerarentekort Amsterdam

Andere initiatieven van het BBO en de gemeente Amsterdam in het kader van het lerarentekort zijn:

 

Missie en visie andersom.amsterdam

Waarom
Wij ondersteunen scholen:

  • bij de inzet van externe professionals om het lerarentekort tegen te gaan;
  • in te zetten op werkdrukverlaging voor de onderwijsprofessionals binnen de school;
  • bij het vormgeven van een rijk curriculum.

Wij geloven dat de inzet van externe, onbevoegde vakdocenten een alternatief kan zijn als er geen bevoegde leerkracht beschikbaar is, zodat leerlingen niet naar huis gestuurd hoeven worden.

Wat
Wij ontzorgen schoolleiders, leerkrachten en besturen door deze externe schil van vakdocenten snel bereikbaar te maken als zij deze in relatie tot het lerarentekort of met het oog op werkdrukvermindering willen inzetten.

Hoe
Door middel van dit platform:

  • brengen we het aanbod van externe onderwijsaanbieders en vakdocenten op de verschillende domeinen overzichtelijk bij elkaar;
  • ontzorgen we directeuren in het basisonderwijs bij het vinden van extern aanbod dat past bij het profiel van de school;
  • dragen we bij aan werkdrukverlaging van leerkrachten en schoolleiders en het tijdelijk invullen van vacante plekken;
  • willen we het rijke onderwijsaanbod van externe professionals zichtbaar en beschikbaar maken voor Amsterdamse basisscholen.

 

Contact?

Neem contact met ons team op als u als aanbieder of school meer wilt weten. 

Voor persaanvragen neem contact op met het BBO.