Wie wij zijn?

Andersom.amsterdam amsterdam is een matchingsplatform zonder winstoogmerk waar basisscholen onderwijsprogramma’s van externe onderwijsaanbieders kunnen vinden. Het platform is van Breed Bestuurlijk Overleg (BBO) Amsterdam als resultaat van het project ‘Omgaan met langdurige tekorten’ van het Noodplan Lerarentekort Amsterdam.

Andersom.amsterdam heeft als missie:

  • het aanbod van externe onderwijsaanbieders en vakdocenten compleet en overzichtelijk bij elkaar te brengen;
  • directeuren in het basisonderwijs te ontzorgen bij het vinden van een extern aanbod dat past bij het profiel van de school;
  • bij te dragen aan werkdrukverlaging van leerkrachten en daarmee bij de aanpak van het lerarentekort;
  • In dit privacybeleid leggen we u graag – in zo helder mogelijke taal – uit wat we doen, waarom en wat het betekent.

In dit privacybeleid leggen we u graag – in zo helder mogelijke taal – uit wat we doen, waarom en wat het betekent.

Allereerst beloven we u dat:

  • we transparant zijn over de manier waarop en de doelen waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken;
  • we passende technieken inzetten om uw persoonsgegevens te beschermen;
  • uzelf in hoge mate controle hebt over je persoonsgegevens;
  • we bereikbaar en beschikbaar zijn als u met ons wil communiceren over uw privacy op dit platform.

Mocht u iets missen in dit privacybeleid, laat het ons weten.

Voor wie geldt dit privacybeleid?

Bij andersom.amsterdam gaan we zorgvuldig om met onze bezoekers en dus ook met hun persoonsgegevens. We willen u als bezoeker in staat stellen om uw persoonsgegevens terug te vinden, aan te passen en in te zetten op de manier die u het best bevalt, waarbij we altijd onze privacybelofte nakomen.

Hieronder hebben we alles voor u op een rijtje gezet. Dit beleid geldt voor alle persoonsgegevens die we over u als bezoeker verkrijgen door uw gebruik van onze content op het platform, ongeacht of u als aanbieder van onderwijsprogramma’s of potentiële afnemer de site bezoek.

Welke persoonsgegevens verwerkt andersom.amsterdam?

Andersom.amsterdam verwerkt van u de volgende gegevens die persoonsgegevens kunnen zijn voor zover ze te herleiden zijn tot u als individu:

A.) Accountgegevens, gegevens waarmee u een account aanmaakt en gebruikt, zoals e-mailadres en wachtwoord, accountgegevens waarmee u optioneel uw account verrijkt, zoals informatie over uw (school)organisatie. Met dit account kunt u op zowel de mobiele als desktop website iniloggen.

B.) Gegevens die u aan ons geeft om u advies te geven, zoals de inhoud van contactaanvragen voor maatwerktrajecten.

C.) Gegevens over de wijze waarop u het platform gebruikt zoals welke diensten u gebruikt en welke programma’s u(w schoolorganisatie) interessant vindt.

D.) Feedbackgegevens die we gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren, zoals gegevens die u invult op feedbackformulieren of surveys met betrekking tot ons platform en onze diensten of gegevens die u ons verstrekt.

E.) Correspondentiegegevens, zoals gegevens in e-mails die u verstuurt aan andersom.amsterdam of berichten die u via sociale media aan ons richt

Waarom verwerkt andersom.amsterdam persoonsgegevens?

Kort gezegd, is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken om scholen en externe aanbieders met elkaar in contact te brengen.

Hieronder is per doel uitgewerkt welke persoonsgegevens wij voor dat doel verwerken en op basis van welke wettelijke grondslag wij dat doen.

Hoe komt andersom.amsterdam aan persoonsgegevens?

De persoonsgegevens waarover wij beschikken worden door aanbieders en scholen als bezoeker van andersom.amsterdam zelf aangeleverd. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer u een account aanmaakt of een onderwijsprogramma opslaat in uw favorieten.

Ten aanzien van gegevens die wij verkrijgen via sociale media kanalen van uw organisatie of de onderwijsaanbieder, kunnen deze geplaatst worden op onze website.

Met wie deelt andersom.amsterdam persoonsgegevens?

Voor de doelen die hierboven zijn beschreven, werken we samen met externe onderwijspartijen. Andersom.amsterdam deelt geen gegevens; het daadwerkelijk contact over het onderwijsprogramma is tussen aanbieder en school en vindt buiten onze website plaats.

Hoe beveiligt andersom.amsterdam persoonsgegevens?

Om te voorkomen dat iemand anders uw persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt of verwerkt, hebben we passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Als onderdeel van de getroffen organisatorische maatregelen, hebben wij afspraken gemaakt ter bescherming van uw persoonsgegevens, waaronder afspraken over de door deze derden te nemen technische en organisatorische maatregelen en het aan ons aantoonbaar maken hiervan.

Wat zijn uw rechten?

U hebt zelf de controle over uw persoonsgegevens. U hebt recht op duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie. U kunt uw persoonsgegevens die u via uw account hebt ingevoerd altijd inzien, aanpassen of verwijderen. Daarnaast kunt u contact met ons opnemen om uw persoonsgegevens in te zien. U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen.

Voor zover we uw gegevens gebruiken op basis van ons gerechtvaardigd belang, dan kunt u daar altijd bezwaar tegen maken.

Waar wij uw persoonsgegevens gebruiken op basis van uw toestemming, dan kunt u die toestemming te allen tijde in te trekken.

Cookiebeleid

Andersom.amsterdam gebruikt functionele cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de website. Denk daarbij aan cookies die te maken hebben met de gebruikersfunctionaliteit van ons platform, zoals bij inloggen of je laatste zoekopdracht op te kunnen slaan.

Daarnaast gebruikt andersom.amsterdam sessie cookies, ook bekend als tijdelijke cookies. Deze slaan alleen informatie op over wat de gebruiker tijdens een enkele sessie doet, bijvoorbeeld wanneer u aanbieder zoekt op de website door middel van de invulvelden.

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen over privacy- en cookiebeleid? Neem contact met ons op.

Dit privacy- en cookiebeleid is gewijzigd op 1 december 2021