Een serie van acht tot tien natuur- en technieklessen op het schoolplein. Een prachtige plek om onderzoek te doen!

We doen proefjes en metingen, onderzoeken de bodem en de lucht, bekijken de vogels, plantjes en de kleine beestjes.

Het schoolplein is een prima plek voor natuuronderzoek in de praktijk. We meten de temperatuur, beschrijven planten en

Sylvia Borg