Een serie van acht tot tien natuur- en technieklessen op het schoolplein. Een prachtige plek om onderzoek te doen!

We doen proefjes en metingen, onderzoeken de bodem en de lucht, bekijken de vogels, plantjes en de kleine beestjes.

Het schoolplein is een prima plek voor natuuronderzoek in de praktijk. We meten de temperatuur, beschrijven planten en dieren, onderzoeken de bodem. We zoeken naar fossielen (evolutie), bouwen zonnecellen of een regenmeter. Ook abstractere begrippen als kringloop, energie en klimaat komen aan de orde. We maken kennis met krachten, licht, magnetisme en elektriciteit. Steeds koppelen we waarnemingen en metingen aan een natuurkundig of biologisch concept.

Het programma bepalen we in overleg met de school, afhankelijk van de gewenste thema’s en de schoolomgeving. De lessen kunnen een deel van het biologie- en techniekonderwijs vervangen. In overleg bepalen we de grootte van de groep - meestal zo’n 15 kinderen, ongeveer een halve klas. We gaan tijdens de lessen naar buiten, een extra begeleider vanuit de school is daarom nodig. Dat kan een stagiaire of onderwijsassistent zijn, een van de ouders of een vrijwilliger.

 

 

 

Wat moet je weten

Natuur & milieu, Wetenschap & techniek
Groep 1, Groep 2, Groep 3, Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8
Tijdens schooltijd
In en om de school
Tijdsduur: 1,5 uur
(Exacte tijdsduur in overleg met de school)
Vakantie tot vakantie (6-8 weken)
(Exacte periode in overleg met de school)
Assistent
Kerndoelen: 35, 39, 40, 42, 43, 45, 46

Kosten

Prijsvorm: Per groep, per programma
Totaalprijs: Per serie van 8-10 lessen circa 1000 tot 1400,- euro/groep, prijs afhankelijk van omvang van de opdracht
Verwachte materiaalkosten: 100,-

Over de aanbieder

Stichting Ecokids is een netwerkorganisatie van vakdocenten Natuur en Duurzaamheid. We geven natuur- en technieklessen op Amsterdamse basisscholen.