Met het programma 'Taal is leuk!’ biedt SKC kinderen op een creatieve wijze een extra steuntje in de rug op het gebied van taal.

Alle kinderen moeten de kans krijgen om zich te ontwikkelen, maar niet alle kinderen maken een gelijke start. De leesgroep 'Taal is leuk!' is voor leerlingen die versterking op het gebied van taal- en leesvaardigheden goed kunnen gebruiken. Hierbij staat leer- en leesplezier voorop! Aan dit programma kunnen leerlingen van groepen 3 tot en met 8 van het basisonderwijs deelnemen. 

Als een kind om welke reden dan ook een taalachterstand heeft, kan dit de schoolprestaties behoorlijk in de weg zitten. Dankzij een speciale buitenschoolse taal- en leesmethode besteden de leerlingen spelenderwijs aandacht aan hun woordenschat, taal, lezen en schrijven.

Video

Door onder andere voor te lezen, rollenspellen te spelen en gespreksactiviteiten te voeren, raken de leerlingen enthousiast voor taal en lezen. Taal is geen ‘lesje’ op school zoals de kinderen gewend zijn, in dit project is taal leuk!

Aan het eind van iedere les wordt er 15 minuten gelezen uit een zelfgekozen leesboek. Zo krijgen de leerlingen de mogelijkheid om vaardige taalgebruikers te worden en onbezorgd te genieten van taal. 


De methode bestaat uit 15 lessen van circa anderhalf uur per week met elk een eigen thema. De leesgroep bestaat uit maximaal 16 leerlingen uit de groepen 3 tot en met 8 van het basisonderwijs. De groep wordt begeleid door vier begeleiders (enthousiaste hbo of universitaire studenten) per groep. Deze begeleiders worden vooraf getraind in taalmethodes die op basisscholen gangbaar zijn. 

Taal is leuk! is ontwikkeld door de Talentenschool.

Wat moet je weten

Ondersteuning
Groep 3, Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8
Tijdens schooltijd, Na schooltijd
In en om de school
Tijdsduur: 1,5 uur
(Exacte tijdsduur in overleg met de school)
Heel schooljaar
Niet nodig

Kosten

Over de aanbieder

Stichting voor Kennis en sociale Cohesie (SKC) gelooft in de potentie en ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren.