Met het programma 'Taal is leuk!’ biedt SKC kinderen op een creatieve wijze een extra steuntje in de rug op het gebied van taal.

Alle kinderen moeten de kans krijgen om zich te ontwikkelen, maar niet alle kinderen maken een gelijke start. De leesgroep 'Taal is leuk!' is voor leerlingen die versterking op het gebied van taal- en leesvaardigheden goed kunnen gebrui