Actief burgerschap is een voorwaarde om volledig mee te kunnen doen in de samenleving. De jongeren gaan op zondag regelmatig op excursie om de opgedane kennis te ervaren.

Dit programma op zondag staat in het teken van taalbeleving en kennis van land en volk. Actief burgerschap is een voorwaarde om volledig mee te kunnen doen in de samenleving. De jongeren verdiepen zich wekelijks op de zondag in een vier