Wil jij van jouw leerlingen kleine uitvinders maken? In deze lessenreeks gaan we leren door te experimenteren. We combineren kunst, creativiteit, techniek en coderen met elkaar.

Voor wie? 
Leerlingen uit groep 6, 7 en 8.

Wat gaan we doen?
In zes lessen gaan leerlingen aan de slag met de volgende technieken:

  • Magic Machine: kinderen maken met het programmeermateriaal littleBits een interactieve machine.
  • Maken met de micro:bit: kinderen leren zelf programmeren met de minicomputer micro:bit en bouwen een prototype.
  • Ontwerpen voor de 3D-printer: kinderen ontdekken het programma Tinkercad, waarmee ze een driedimensionaal ontwerp maken voor de 3D-printer.

Waarom dit programma?
In deze lessenreeks ontwikkelen leerlingen de volgende vaardigheden:

  • programmeren
  • ontwerpen in 3D
  • toepassingsgericht ontwerpen
  • creativiteit
  • probleemoplossende vaardigheden
  • communiceren en samenwerken

Wat moet je weten

Media & digitale geletterdheid, Wetenschap & techniek
Groep 6, Groep 7, Groep 8
Tijdens schooltijd, Tijdens vakantie, Na schooltijd
In en om de school, Buiten de school, stadsdeel Centrum, Buiten de school, stadsdeel Noord, Buiten de school, stadsdeel Oost, Buiten de school, stadsdeel Zuid, Buiten de school, stadsdeel Zuidoost, Buiten de school, stadsdeel West, Buiten de school, stadsdeel Nieuw-west
Tijdsduur: 1,5 uur
(Exacte tijdsduur in overleg met de school)
Vakantie tot vakantie (6-8 weken)
(Exacte periode in overleg met de school)
Niet nodig
Kerndoelen: 54, 55

Kosten

Prijsvorm: Prijs is afhankelijk van de omvang van de opdracht

Over de aanbieder

In 10 vestigingen van de OBA vind je een OBA Maakplaats, waar kinderen mogen ontdekken en onderzoeken, en leren om hun omgeving kritisch te bekijken en te bevragen.