Leren (door te) maken staat centraal in Expeditie Ontwerpen en Coderen. Maakonderwijs is een creatieve manier om van kinderen uitvinders te maken en stimuleert hoofd, handen en hart.

Maakonderwijs gaat over kennisconstructie en stelt ervaren en beleven centraal met een proces van plezier, experiment, falen, doorzetten en samenwerken.

In deze expeditie gaan kunst en creativiteit samen met techniek en coderen. Leerlingen leren nieuwe vaardigheden door een zelfbedacht object te maken, gaan als uitvinders aan de slag en leren al doende.

De volgende workshops staan op het programma:

1. Magic Machine

In de workshop 'Magic Machine' gaan de kinderen ‘tinkeren’: denken met hun handen. In groepjes maken ze op basis van een gekozen emotie of behoefte een Magische Machine. Daarna mogen ze met LittleBits hun machine interactief maken. Aan het eind van de workshop krijgen de kinderen de ruimte om hun gemaakte Magic Machine aan de klas te presenteren.
Magic Machine is een workshop die inspeelt op persoonlijke motivatie en verbeeldingskracht. Tinkeren helpt om onbewuste ideeën naar de oppervlakte te halen, die je vooraf nog niet volledig bedacht of voorgesteld had.

2. Maken met een micro:bit

In de workshop 'Maken met een micro:bit' leren de kinderen de basis van het programmeren. Een micro:bit is een minicomputer waarmee kinderen zelf kunnen leren programmeren. De kinderen krijgen een uitdagende vraag voorgelegd waarvoor zij een oplossing mogen bedenken én maken met behulp van knutselmateriaal en de micro:bit. Aan het eind van de workshop presenteert elk groepje de door henzelf gemaakte oplossing op de vraag.

3. Ontwerpen voor de 3D-printer
In de workshop 'Ontwerpen voor de 3D printer' ontdekken de kinderen het programma Tinkercad waarmee ze een 3-dimensionaal ontwerp maken voor de 3D printer. Als ze de basis onder de knie hebben, gaan ze in groepjes aan de slag met een uitdagende ontwerpopdracht. Aan het eind presenteert elk groepje de bedachte oplossing en mag het geprinte ontwerp meegenomen worden naar huis.

Doelen van deze workshops:
• leren programmeren
• Leren ontwerpen in 3D
• Leren toepassingsgericht te ontwerpen
• Creativiteit stimuleren
• Probleemoplossende vaardigheden stimuleren
• Communiceren en samenwerken stimuleren

Wat moet je weten

Wetenschap & techniek
Groep 6, Groep 7, Groep 8
Tijdens schooltijd, Tijdens vakantie
In en om de school, Buiten de school, stadsdeel Centrum, Buiten de school, stadsdeel Noord, Buiten de school, stadsdeel Oost, Buiten de school, stadsdeel Zuid, Buiten de school, stadsdeel Zuidoost, Buiten de school, stadsdeel West, Buiten de school, stadsdeel Nieuw-west
Tijdsduur: 1,5 uur
(Exacte tijdsduur in overleg met de school)
Vakantie tot vakantie (6-8 weken)
(Exacte periode in overleg met de school)
Niet nodig
Kerndoelen: 54, 55

Kosten

Prijsvorm: Prijs is afhankelijk van de omvang van de opdracht

Over de aanbieder

Maakplaats 021 is een netwerk van makerspaces in verschillende vestigingen van de OBA waar kinderen uit de buurt hun creativiteit en digitale vaardigheden kunnen ontwikkelen.