Dit is dé didactiek die honderd procent aansluit bij W&T. Het geeft leerlingen ruimte om hun nieuwsgierigheid en de daar bijhorende eigen vragen te mogen onderzoeken.

Leerlingen krijgen een context die hen aanspreekt. Bijkomend voordeel: dit verhoogt het leerrendement, het plezier bij de leerlingen (en de leerkracht) en biedt ruimte om meer vakoverstijgend te kunnen werken.

In de lessen Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) staan uitdagingen centraal die dicht bij de belevingswereld van kinderen staan binnen een vooraf gekozen thema. De leerlingen ontwerpen een oplossing voor een probleem, testen en verbeteren het totdat het werkt. 

Bij OOL leren de leerlingen door te doen. Ze leren naast kennis over een thema ook 21e-eeuwse vaardigheden, zoals probleemoplossend vermogen, creativiteit en samenwerken. Zo ontwikkelen de leerlingen zelfvertrouwen en een positieve houding ten opzichte van wetenschap en technologie.

De didactiek

Ontwerpend leren wordt gecombineerd met onderzoekend leren. De leerlingen lossen een probleem op door een product te maken, waarbij ze gebruik maken van de ontwerpcyclus. De benodigde natuurwetenschappelijke kennis doen ze op door het doen van onderzoek. Deze kennis kunnen ze daarna toepassen in het maken van het ontwerp. Wat de leerlingen gaan maken hangt af van het thema. Hoe de leerlingen het product gaan maken wordt door hen zelf bepaald. Hierdoor ontstaat een grote diversiteit aan eindproducten. De oplossing wordt enigszins gekaderd. Binnen de gestelde kaders komen de oplossingen en ideeën van alle leerlingen goed tot hun recht.

De uitvoering 

Het uitwerken van één thema neemt zo'n 3 á 4 dagdelen in beslag. Wil je korter of langer werken, kan dat in overleg en is afhankelijk van het thema. Werk je van vakantie tot vakantie, dan is er een mogelijkheid om meerdere thema's of onderwerpen uit te werken. Wij maken gebruik van het Onderzoekend en Ontwerpend Leren cyclus, zoals op de afbeelding. 

ool cyclus

Wat moet je weten

Wetenschap & techniek
Groep 1, Groep 2, Groep 3, Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8
Tijdens schooltijd, Tijdens pauzes, Tijdens vakantie, Na schooltijd
In en om de school
Tijdsduur: 1,5 uur
(Exacte tijdsduur in overleg met de school)
Vakantie tot vakantie (6-8 weken)
(Exacte periode in overleg met de school)
Niet nodig
Kerndoelen: 44, 45

Kosten

Prijsvorm: Prijs is afhankelijk van de omvang van de opdracht

Over de aanbieder

WisMon is hét onderwijsinstituut voor vraagstukken in het onderwijs op het gebied van bèta, wetenschap en techniek.