Hoe laat je iets bewegen? Wat is een stroomkring? En hoe maak je een stevige constructie? In deze lessenreeksen voor groep 3/4, 5/6 en 7/8 gaan leerlingen aan de slag met techniek.

Voor wie? 
Leerlingen uit groep 3 t/m 8.

Wat gaan we doen?
In deze lessenreeks doen leerlingen onderzoek naar materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.

Het programma is vormgegeven volgens de didactiek van het onderzoekend en ontwerpend leren en bestaat uit zes workshops. In elke workshop onderzoeken we een ander verschijnsel.

Waarom dit programma?
In de Maakplaats kunnen kinderen volop ontdekken, onderzoeken, testen, experimenteren én hun technische creativiteit uiten. Daarnaast werken ze aan de volgende vaardigheden:

  • creatief denken en handelen
  • kritisch denken
  • probleemoplossend denken en handelen
  • samenwerken

 

 

Wat moet je weten

Wetenschap & techniek
Groep 3, Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8
Tijdens schooltijd, Tijdens vakantie, Na schooltijd
In en om de school, Buiten de school, stadsdeel Centrum, Buiten de school, stadsdeel Noord, Buiten de school, stadsdeel Oost, Buiten de school, stadsdeel Zuid, Buiten de school, stadsdeel Zuidoost, Buiten de school, stadsdeel West, Buiten de school, stadsdeel Nieuw-west
Tijdsduur: 1,5 uur
(Exacte tijdsduur in overleg met de school)
Vakantie tot vakantie (6-8 weken)
(Exacte periode in overleg met de school)
Niet nodig
Kerndoelen: 42, 44, 45

Kosten

Prijsvorm: Prijs is afhankelijk van de omvang van de opdracht

Over de aanbieder

In 10 vestigingen van de OBA vind je een OBA Maakplaats, waar kinderen mogen ontdekken en onderzoeken, en leren om hun omgeving kritisch te bekijken en te bevragen.