Kinderen gaan de uitdaging aan om van restafval en duurzame materialen een boot te bouwen.

Een groep kinderen gaat de uitdaging aan om van afval en duurzame materialen nieuwe producten te maken! In dit programma ontwikkelen de kinderen 21e-eeuwse vaardigheden als creatief- en oplossingsgericht denken, samenwerken en presenter