In de zomervakantie lopen veel jongeren het risico dat zij hun taalniveau niet weten te handhaven. De Zomerschool, die in niets lijkt op een gewone school, is de oplossing!

De Zomerschool is goed voor de taalontwikkeling én een zinvolle vrijetijdsbesteding. Jaarlijks gaan meer dan 100 jongeren uit groep 5 tot en met 8 naar de Zomerschool. In een periode van drie weken ondernemen de kinderen dagelijks leuke, creatieve en leerzame activiteiten op school en daar buiten.

Video

Door de Zomerschool blijven leerachterstanden tijdens de zomervakantie beperkt. Binnen het het traject van de Zomerschool wordt bijgedragen aan de ontwikkeling en handhaving van woordenschat. Naast een theoretische gedeelte biedt de Zomerschool ook een praktisch kunstprogramma aan, waarin de jongeren enerverende theatervoorstellingen en/of spannende tentoonstellingen maken.

De Zomerschool is open gedurende de laatste drie weken van de  zomervakantie, van maandag tot en met donderdag. Het programma is speciaal ontwikkeld voor leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 van het basisonderwijs.

Na afloop van deze drie weken wordt de Zomerschool feestelijk afgesloten (met een diploma). De jongeren presenteren de resultaten aan ouders, broertjes, zusjes en publiek.

De selectie van de leerlingen vindt op school plaats. De kinderen worden verdeeld in kleine groepjes en vervolgens gekoppeld aan een vaste, enthousiaste en gedreven begeleider en een kunstdocent. Leerlingen woonachtig in het desbetreffende stadsdeel waar de zomerschool in dat jaar wordt gehouden, kunnen zich aanmelden. 

Wat moet je weten

Burgerschap & persoonlijke ontwikkeling, Ondersteuning
Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8
Tijdens vakantie
In en om de school, Buiten de school, stadsdeel Noord
Tijdsduur: Dagdeel
(Exacte tijdsduur in overleg met de school)
Kort (2-5 weken)

Kosten

Over de aanbieder

Stichting voor Kennis en sociale Cohesie (SKC) gelooft in de potentie en ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren.