Voor veel leerlingen is de overgang van de basisschool naar de brugklas best lastig. Deze begeleiding is gericht op leerlingen in groep 8, die in het volgende schooljaar naar de brugklas gaan.

Er verandert in de brugklas: nieuwe vakken, meer huiswerk en een andere omgeving. Leerlingen kunnen hier vaak wel wat extra ondersteuning bij gebruiken.

Hoe is het programma opgebouwd?
We laten leerlingen kennismaken met studievaardigheden die belangrijk zijn in het voortgezet onderwijs. Er komen studievaardigheden als plannen, structureren, herhalen en reflecteren aan bod. Ook kunnen we aandacht besteden aan de cognitieve vaardigheden taal, lezen en rekenen, zodat leerlingen goed voorbereid aan de eindtoets beginnen en een goede basis hebben voor de brugklas. Daarnaast is er aandacht voor het vergroten van ouderbetrokkenheid. De leerlingen werken met oefen- en voorbeeldmateriaal dat samen met docenten is ontwikkeld. 

Onze aanpak

We bieden persoonlijke begeleiding bij u op school, met één begeleider per maximaal vijf leerlingen. Het programma heeft een vaste structuur met verschillende werkvormen. Er wordt gedifferentieerd naar niveau en in overleg met de school wordt bepaald aan welke onderdelen aandacht wordt besteed. U kunt kiezen uit verschillende vormen van begeleiding, variërend in duur van 6 tot 16 weken en van 7,5 tot 40 uur begeleiding. We vertellen u graag wat de mogelijkheden zijn.

Doorstroomprogramma’s po-vo

Een basisschool kan in samenwerking met één of meerdere middelbare scholen subsidie aanvragen voor het doorstroomprogramma po-vo. Deze subsidie is ontstaan vanuit Actieplan Gelijke Kansen en is bedoeld voor leerlingen die op een hoger niveau kunnen presteren, maar minder ondersteuning of hulpbronnen hebben dan hun klasgenoten.

Lyceo Opstap

Klaar voor de brugklas kan ingezet worden als doorstroomprogramma, dit programma heet Lyceo Opstap. Aanvullend op het programma in groep 8 volgt dan begeleiding voor leerlingen in de brugklas, waarbij leren leren centraal staat. Kortom: een opstap naar de middelbare school!

Wat moet je weten

Ondersteuning
Groep 8
Tijdens schooltijd, Na schooltijd
In en om de school
Tijdsduur: Dagdeel
(Exacte tijdsduur in overleg met de school)
Half schooljaar
(Exacte periode in overleg met de school)
Niet nodig
Kerndoelen: 4, 6, 7, 9, 11, 12, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33

Kosten

Prijsvorm: Prijs is afhankelijk van de omvang van de opdracht
Totaalprijs: 8 weken begeleiding: €205,00 euro per leerling, 14 weken begeleiding: €320,00 euro per leerling, 16 weken begeleiding: €535,00 euro per leerling

Over de aanbieder

Lyceo helpt leerlingen die wat extra aandacht nodig hebben. Aandacht voor het leren zelf.