Vakleerkracht beweegonderwijs? Een extra sportdag als dynamische schooldag? Verrijking van het lesprogramma? We komen graag ondersteunen in bewegend leren.

Voor schooljar 2024-2025 hebben wij momenteel 10 FTE beschikbaar. Daarnaast werken we aan duurzamen samenwerkingsverbanden waardoor het mogelijk is dat de leerkracht, leraarondersteuner of onderwijsassistent doorgroeit naar de school. We zetten in op oplossingsgericht werken, met kwaliteit. 

Werkdrukverlichting

Geef leraren wat ademruimte tijdens de lestijd. Onze docenten en trainers nemen de klas mee voor een leuk spel op het schoolplein, zodat leraren tijd hebben voor administratie of andere taken. Na drie kwartier tot een uur brengen wij de klas weer terug. Zo kan de leraar zijn of haar werk binnen schooltijd afronden en niet na schooltijd. Een win-win voor zowel kinderen als leraren.

Reguliere gymles

Onze bevoegde leraren en pedagogisch trainers staan klaar om sport- en spelactiviteiten te geven. Geen saaie gymlessen meer, maar dynamische spellen zoals trefbal, voetbal of samenwerkingsspellen. Dit stimuleert het klassenklimaat en helpt de kinderen om te gaan met elkaar.

Personeelstekort

Onze docenten en pedagogisch trainers kunnen zowel in de klas als in de kinderopvang bijspringen. Op de basisschool nemen ze klassen over om leraren te ontlasten, wat ook extra beweging voor de kinderen betekent. In de kinderopvang ondersteunen ze het team en koppelen spel aan bewegend leren of sociaal emotioneel leren. Zo bieden we een oplossing voor het personeelstekort en zorgen we tegelijkertijd voor waardevolle activiteiten voor de kinderen. 

Wat moet je weten

Sport lijf & bewegen
Groep 1, Groep 2, Groep 3, Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8
Tijdens schooltijd, Tijdens pauzes
In en om de school
Tijdsduur: Dagdeel, Hele dag
Vakantie tot vakantie (6-8 weken), Half schooljaar, Heel schooljaar
(Exacte periode in overleg met de school)
Niet nodig
Kerndoelen: 57, 58

Kosten

Verwachte materiaalkosten: Geen
Verwachte reiskosten: Afh. woon-werkverkeer medewerker

Over de aanbieder

Samen groeien naar een sociale en inclusieve generatie. Social Skills ondersteunt de kinderopvang en het basisonderwijs met pedagogische opleidingen en versterking op de groep en in de klas.