Binnen het thema burgerschap werken wij met verschillende leerlijnen. Leerlingen kunnen aan de slag met debatteren, filosoferen, anti-pesten en omgaan met sociale media.

Binnen de leerlijnen van Burgerschap wordt gewerkt aan lesdoelen die betrekking hebben op kennis, vaardigheden en attitude van het kind. Wij leren hun kritisch na te denken, te reflecteren op hun eigen handelen maar ook op dat van een a

Savannah Oostrom