Deze les richt zich op het thema techniek van computers.

In deze les leren de kinderen programmeren. Om dit zo toegankelijk mogelijk te maken voor de leerlingen, gebruiken we de technologie van de Bee-bot, een laagdrempelige manier om het principe achter programmeren te leren begrijpen en toe

Ilse Godtschalk