Wij bieden binnen één schooljaar 20 dagdelen waarin 2 docenten (één bevoegd in het onderwijs en één technisch onderlegd) samen met de kinderen aan het thema 'Energie' gaan werken.

We onderzoeken, creëren en ondernemen waarbij we stappen zetten in de energietransitie van Amsterdam. De kinderen worden vanuit interesse gestimuleerd hun eigen talent te ontwikkelen en samen tot een eindproduct te komen.We werken om en rond school, we verkennen indien mogelijk en in overleg met school de buurt en buurtinitiatieven.

Kinderen zijn super enthousiast en verheugen zich op 'het Energieproject' omdat we de kinderen aan het woord laten en stappen zetten binnen een sociaal relevant thema. Zo hebben we eerder een krant uitgegeven, een school overgezet op schone energie en we hebben ook koplopers in Amsterdam geïnterviewd.

Oranje Energie ontwikkelde door bundeling van talenten en ervaring in Amsterdamse gemeenschappen een radicaal, scherp gesneden plan voor de transitie naar schone energie. Kinderen zijn erg gemotiveerd om actie te ondernemen voor positieve verandering. Leerlingen van scholen worden uitgedaagd om hun talenten in te zetten om een '​​energieproject' in hun gemeenschap te realiseren. 

Het project wordt geleid door twee docenten er is geen begeleiding vanuit school nodig. We bezoeken geregeld professionals uit het netwerk of ondernemers waarvan de groep kan leren en vice versa. Kinderen hebben een grote kracht om te veranderen en zijn met hun ideeën waardevol als inspiratiebron voor de professional.

De 'Donut' inspireert ons (Donut economics door Kate Raworth); We zorgen voor elkaar en voor de wereld waarin we leven, vanuit respect kunnen we groeien. En het leukste is dat we natuurlijk vaak een 'Donut' eten!

Wat moet je weten

Burgerschap & persoonlijke ontwikkeling, Kunst & cultuur, Natuur & milieu, Wetenschap & techniek
Groep 7, Groep 8
Tijdens schooltijd
In en om de school
Tijdsduur: Dagdeel
(Exacte tijdsduur in overleg met de school)
Half schooljaar
(Exacte periode in overleg met de school)
Niet nodig
Kerndoelen: 34, 37, 39, 44, 45, 54

Kosten

Prijsvorm: Per groep, per programma

Over de aanbieder

Ondernemerscoöperatie Oranje Energie is opgericht om van de 'ieder voor zich ad hoc fase' naar de 'samen vooruit'- versnellingsfase van de energietransitie te gaan.