De Pedagoog Plus+ is een onderwijsprofessional die meewerkt als invalkracht of in dvaste formatie. Voor schooljaar '24-25 ' nog 10fte beschikbaar.

De Pedagoog Plus+ is een onderwijsprofessional die meewerkt in het basisonderwijs. Deze onderwijsprofessional is pedagogisch medewerker, onderwijsassistent of gymdocent en wilt het werkveld verbreden naar het basisonderwijs. De Pedagoog Plus+ kan zelfstandig lesgeven, passend onderwijs organiseren of (sub)groepen leerlingen ondersteunen en begeleiden.  

De onderwijsprofessional wordt incompany opgeleid en ontvangt extra scholing op het gebied van pedagogiek, didactiek en klassenmanagement. Daarnaast kunnen zij meebewegen in het creeren van passend en inclusief onderwijs binnen de school. 

De Pedagoog Plus+ is in staat om een klas over te nemen bij afwezigheid en ziekte van collega's, en kan lessen organiseren die aansluiten op bewegend leren of sociaal emotioneel leren. 

Samenwerken is van belang voor de continuiteit van kwalitatief onderwijs voor de kinderen. Het is ons doel om meer structurele oplossingen te bieden, en meer mogelijkheden te creeren voor zij-instromers richting het onderwijs. Het is daarom mogelijk voor de onderwijsprofessionals om door te groeien naar de basisschool. Doorgroeien en een permanentente plaatsing naar de school wordt gestimuleerd. 

Voor het schooljaar 2024-2025 zijn meerdere onderwijsprofessionals (10FTE totaal) beschikbaar voor een inzet per half of heel schooljaar. 

Wat moet je weten

Burgerschap & persoonlijke ontwikkeling, Ondersteuning, Sport lijf & bewegen
Groep 1, Groep 2, Groep 3, Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8
Tijdens schooltijd, Tijdens pauzes, Tijdens vakantie
In en om de school
Tijdsduur: Dagdeel, Hele dag
(Exacte tijdsduur in overleg met de school)
Half schooljaar, Heel schooljaar
(Exacte periode in overleg met de school)
Niet nodig
Kerndoelen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58

Kosten

Prijsvorm: Prijs is afhankelijk van de omvang van de opdracht
Totaalprijs: 40,00 p/u (permanente plaatsing mogelijk)
Verwachte materiaalkosten: Geen
Verwachte reiskosten: Afh. woon-werkverkeer medewerker

Over de aanbieder

Samen groeien naar een sociale en inclusieve generatie. Social Skills ondersteunt de kinderopvang en het basisonderwijs met pedagogische opleidingen en versterking op de groep en in de klas.