Meerdaagse programma’s Digitale Geletterdheid voor groep 3-8, gebaseerd op de aanbodsdoelen. Aanwezigheid groepsleerkracht niet nodig.

Het programma
Het zes- tot achtdaagse programma voor groep 7 dekt de huidige aanbodsdoelen vanuit de inhoudslijn digitale geletterdheid van het SLO. We maken leerlingen bewust van alle informatie die zij onbewust weggeven, het gebruik van cookies en de mogelijke gevolgen daarvan. Ze leren meer over algoritmen en hoe die gebruikt worden door zoekmachines en Social Media. Tevens leren leerlingen grenzen stellen met betrekking tot wat en hoe je deelt op Social Media. Excel wordt geïntroduceerd om data te verwerken en inzichtelijk te maken in tabellen en grafieken. De leerlingen leren debuggen in programmeren en passen zelfstandig eerder geleerde principes toe. Hardware, software en randapparatuur komt uitgebreid aan de orde. 

Ons programma is uitermate geschikt voor het vervullen van een tijdelijke vacature, door in verschillende groepen achtereenvolgend de meerdaagse programma’s aan te bieden. Data in overleg met de school. Aangeboden door gekwalificeerde vakleerkrachten en ondersteuners uit de IT. 

Benodigdheden
De school verzorgt een lokaal met digibord, Wifi en laptops/Chromebooks voor alle leerlingen. Onze vakleerkrachten verzorgen de rest. De groepsleerkracht hoeft dus zelf niet in de klas aanwezig te zijn. Dit mag natuurlijk wel.

Wat moet je weten

Media & digitale geletterdheid, Wetenschap & techniek
Groep 7
Tijdens schooltijd
In en om de school
Tijdsduur: Hele dag
(Exacte tijdsduur in overleg met de school)
Eenmalig
(Exacte periode in overleg met de school)
Niet nodig
Kerndoelen: 1, 2, 3, 4, 12, 13, 37, 42, 44, 45, 55

Kosten

Prijsvorm: Prijs is afhankelijk van de omvang van de opdracht
Totaalprijs: € 475 per dag (lestijd en voorbereidingstijd) voor de vakleerkracht. Indien er geen leerkracht aanwezig is in de klas, dan nemen wij een ondersteuner mee à € 100,-.
Verwachte materiaalkosten: Wij nemen de materialen zelf mee, kosten zijn bij de prijs inbegrepen.
Verwachte reiskosten: 0,21 per km

Over de aanbieder

De Programmeerschool is dé partner voor scholen als het gaat om het aanleren van digitale vaardigheden in het basisonderwijs.