Wat is er nodig om leerkrachten te verleiden (tijdelijk) op een school met tekorten te werken? Hoe bouwen we een lerarennetwerk in Amsterdam? Over mobiliteit en mobiliseren gingen leerkrachten in gesprek met vertegenwoordigers van BBO, gemeente Amsterdam en andersom.amsterdam. 

dummy image

Motivatie en vraagstukken
Op 29 februari 2024 verzamelden onderwijsprofessionals zich in Pakhuis de Zwijger voor een een gesprek over mobiliteit in het onderwijs en het mobiliseren van het lerarennetwerk. De bijeenkomst begon met een levendige introductie waarbij de motivatie van de aanwezigen werd verkend, gevolgd door het verdelen in groepen om twee belangrijke thema's aan te pakken: mobiliteit en mobiliseren.

Deelnemers werd gevraagd de volgende twee vraagstukken uit te werken:

 1. Wat is er nodig om leerkrachten te verleiden om (tijdelijk) op een school met grote tekorten te werken?
 2. Hoe mobiliseren we het netwerk van leraren? Wat zou een Amsterdams lerarennetwerk toevoegen aan de stad?

Hieronder staan puntsgewijs de bevindingen van de vraagstukken uitgewerkt.

4

Wat is er nodig om leerkrachten te verleiden om (tijdelijk) op een school met grotere tekorten te werken?

Samenvattend:

Zorg ervoor dat leerkrachten een goed beeld hebben van het onderwijs op deze scholen. Onbekend maakt onbemind. Maak duidelijk welke mogelijkheden er zijn om de eigen kwaliteiten in te zetten én te vergroten. Beloon overstappers ruimhartig, sterke secundaire arbeidsvoorwaarden zijn voorwaardelijk. 

Concreet genoemde actiepunten:

 • Kennismaken kan op vele manieren. Via een platform of tijdens kennismakingsdagen.
 • Voor leerkrachten geldt dat werkomstandigheden een belangrijke factor zijn om wel/niet over te stappen. Velen zijn terughoudend om een overstap te maken naar een school waar werkplezier onder druk staat.
 • De aanvliegroute voor mobiliseren is bepalend; dwang is onwenselijk.
 • Leerkrachten met ambitie staan voor de klas! Beloon ze om ze daar te houden.
 • Het hanteren van een stedelijke/bestuurlijke ondergrens van een minimaal tekort per schoollocatie zou een stimulans kunnen zijn om de tekorten beter te verdelen.

2

Wat zou een Amsterdams lerarennetwerk toevoegen aan de stad?

Samenvattend:

Een stedelijk netwerk van leerkrachten vergroot de mogelijkheid om bottom-up invloed uit te oefenen, de eigen blik te verbreden, samen te werken aan grootstedelijke uitdagingen, inspiratie te vinden en van elkaar te leren.

Concreet genoemde actiepunten:

 • Omdat leerkrachten zeer divers zijn is het van belang om de vorm van bijeenkomsten af te wisselen, zodat deze voor iedereen aansprekend zijn.
 • Uitnodigingen komen via diverse kanalen bij de leerkracht terecht. Bepaal per bestuur welke route en/of contactpersoon het meest effectief is.
 • Communiceer duidelijk wat de inhoud van een bijeenkomst en waarde van aanwezigheid van leerkrachten is.
 • Vraag aan bestuurders om leerkrachten te faciliteren, zodat zij aanwezig kunnen zijn.
 • Wissel interbestuurlijke bijeenkomsten op locatie af met bestuursdagen van de afzonderlijke scholengroepen ('Kom naar ons!').