De inhuur van externe professionals kan ingezet worden op verschillende manieren. Welk scenario je als school kiest, hangt af van de uitdaging die je als school hebt. Scenario 6: de rijke schooldag.

 

dummy image

img 20231128 114329

De Indische Buurt School wist een tijdelijke vacature voor de verrijkingsklas snel op te vullen met behulp van De Programmeerschool

‘Kinderen hebben recht op extra ondersteuning én verdieping en verrijking’

Sean Morrissey – directeur De Indische Buurt School

De Amsterdamse Familie School

‘In Amsterdam durven we ongelijkheid te behandelen om gelijkheid te bevorderen.’ Deze uitspraak van onderwijswethouder Marjolein Moorman heeft mede gezorgd voor de Amsterdamse Familie School.

Deze scholen richten zich op de ontwikkelkansen van alle kinderen en gezinnen vanuit de school. De scholen werken samen met maatschappelijke instellingen op verschillende beleidsterreinen als armoede, jeugd, zorg, sport en de wijk. De gemeente stelt extra subsidie beschikbaar tot en met 2027.

Scholen mogen zelf aan het concept invulling geven; veelal wordt er ingezet op het aanbieden van een rijke schooldag, waar kinderen aangesproken worden op meerdere en andere talenten dan enkel taal en rekenen.

Op school zijn diverse vakdocenten die leerlingen kennis en vaardigheden op allerlei manieren bijbrengen. De lessen worden (deels) gegeven door vaste vakdocenten van school, maar kunnen ook gegeven worden door professionals van buiten de school.

Ontdek ook hoe dit scenario De Indische Buurtschool bevalt.

 

Voorbeeldrooster scenario 6

voorbeeldrooster rijke schooldag