In deze les leren de kinderen programmeren. Om dit zo toegankelijk mogelijk te maken voor de leerlingen, gebruiken we de technologie van de Bee-bot, een laagdrempelige manier om het principe achter programmeren te leren begrijpen en toe te passen.

beebot

Apps en technologie
Technologie: Bee-bot.

Leerdoelen digitale geletterdheid
Computational thinking: leren programmeren

Informatie lessen

  • Deze les is onderdeel van een lessenreeks van 49 lessen voor groep 1/2 tot en met 8;
  • De vakdocent kan ingehuurd worden voor één les of een dag in de week met meerdere lessen en/of meerdere groepen;
  • Als je de hele leerlijn digitale geletterdheid afneemt, komt er een half jaar lang iedere week een vakdocent langs om een dag les te geven. Na dat half jaar zijn alle klassen digitaal geletterd!
  • Natuurlijk kunnen we ook een themaweek verzorgen, waarin alle groepen les krijgen van meerdere vakdocenten.

Zie https://mediawegwijs.nl/sbo-lessen/ voor alle 49 lessen.