Burgerschap

Over ons

Stichting Discussiëren Kun Je Leren (DKJL) is in 2007 opgericht en gaat verder in haar missie: praat erover, maak contact, doorbreek taboes, bespreek vooroordelen.

DKJL maakt maatschappelijke thema’s bespreekbaar en biedt kinderen en jongeren een podium om hun stem te laten horen.

DKJL begeeft zich op het snijvlak van debat, discussie en dialoog. We organiseren masterclasses en eigentijdse ontmoetingen. Daarmee versterken we de mondelinge taal, burgerschaps- en sociaal emotionele competenties. We bieden een nieuwe generatie een podium om hun stem te laten horen. Het geeft volwassenen inzicht in hun denken.

DKJL leert kinderen en jongeren (po, vo en mbo) om te zeggen wat ze denken en om hun mening te onderbouwen. Onze burgerschapsmethode is bewezen effectief. Kinderen kunnen beter omgaan met verschillen. Vooroordelen nemen af. De effecten zijn blijvend.

DKJL zet zich in voor het: 

  • Versterken van de communicatieve vaardigheden van kinderen en jongeren;
  • Ontwikkelen van burgerschapscompetenties en sociaal-emotionele vaardigheden;
  • Omgaan met conflict als onderdeel van democratie;
  • Stimuleren van meningsvorming, tolerantie, verdraagzaamheid; begrip voor verschillen; 
  • Stimuleren 21st century skills; zoals analyseren en gebruikmaken van informatie; omgaan met (nieuwe) media, fake news, kritisch luisteren; 
  • Stimuleren conatieve vaardigheden; eigenschappen die een kind/ jongere nodig heeft in de omgang met anderen.