DKJL is een effectief bewezen burgerschapsmethode die tegelijkertijd de mondelinge taal en sociaal emotionele vaardigheden versterkt.

In een masterclass leren kinderen en jongeren onder begeleiding van onze speciaal opgeleide docenten om een mening te vormen over het thema dat centraal staat, om hun mening te onderbouwen, om anderen te overtuigen en waar nodig de eigen mening te herzien.

De masterclasses worden verzorgd door speciaal voor DKJL opgeleide docenten. Een les in de bovenbouw (gr. 6 t/m 8) duurt 90 minuten. Per les behandelen we een stelling. De school kan zelf kiezen uit de stellingen van DKJL en de hoeveelheid lessen. De masterclasses werken enthousiasmerend en motiverend ten behoeve van het leerproces. Discussie is zowel doel als middel. De leerlingen verdiepen zich gaandeweg in de inhoudelijke vraagstukken.

Voorbeelden van stellingen die onder het thema Macht en Inspraak vallen zijn:

Thema macht en inspraak
1. Volwassenen moeten beter luisteren naar kinderen.
2. De politie is je beste vriend.
3. Nepnieuws is gevaarlijk voor kinderen.
4. Scholen moeten meer doen aan het bespreekbaar maken en bestrijden van racisme.
5. Jongeren vanaf 16 jaar verdienen stemrecht.

Video

Wat levert het op?
Door DKJL leren kinderen en jongeren beter luisteren en nadenken voordat ze iets zeggen. Het gevoel van zelfvertrouwen neemt toe en de angst voor spreken in het openbaar neemt af. Vooroordelen nemen af. Kinderen kunnen beter omgaan met verschillen. Kinderen leren vaardigheden zoals het bedenken van argumenten, het uitspreken van hun mening, vragen stellen, presenteren, rekening houden met anderen, luisteren en participeren in dialogen en discussies.

Duur
Een les duurt 90 minuten. DKJL kan aangeboden worden vanaf 1 les. Echter raden wij aan om minimaal 3 lessen aan te bieden aan de leerlingen.

Structuur
De Masterclasses van DKJL zijn zo opgebouwd dat deze voor verschillende doeleinden en breed inzetbaar zijn. De lessen sluiten aan op burgerschap en Nederlands. Echter, door de verschillende thema's waar de lessen over gaan kan de inhoud afgestemd worden op de behoeften van de klas. De lessen kunnen ingezet worden voor hele klassen in het normale curiculum of bijvoorbeeld als een 5e dag, maar ook voor andere groepen, zoals bijvoorbeeld in een kopklas, leerlingenraad of als naschoolse activiteit. 

Prijs
Bij een programma op maat is de prijs op aanvraag mogelijk. 

Neem contact met ons op om een gedetailleerde offerte te ontvangen. In overleg is maatwerk mogelijk. We vinden altijd een passende oplossing.

Willen jullie ook DKJL aan de leerlingen aanbieden? Bel of mail ons!

- Maatwerk is mogelijk.
- DKJL biedt ook masterclasses aan de middenbouw aan.
- Wil je liever een ander onderwerp bespreekbaar maken in de klas? Er zijn heel veel mogelijkheden!

Wat moet je weten

Burgerschap & persoonlijke ontwikkeling
Groep 6, Groep 7, Groep 8
Tijdens schooltijd
In en om de school
Tijdsduur: 1,5 uur
(Exacte tijdsduur in overleg met de school)
Kort (2-5 weken)
(Exacte periode in overleg met de school)
Leerkracht
Kerndoelen: 1, 2, 3, 12, 37, 47

Kosten

Prijsvorm: Per groep, per keer

Over de aanbieder

Stichting Discussiëren Kun Je Leren (DKJL) is in 2007 opgericht en gaat verder in haar missie: praat erover, maak contact, doorbreek taboes, bespreek vooroordelen.