Onze W&T-coaches kunnen elk thema vanuit de didactiek van Onderzoekend & Ontwerpend leren bieden aan de leerlingen.

Een Wetenschap & Technologie Coach stimuleert leerlingen om vanuit hun intrinsieke motivatie op creatieve wijze de wereld om hen heen te ontdekken. Dit doet de W&T Coach met behulp van de didactiek van  Onderzoekend & Ontwerpend Leren.

Sandra Siere