een vaste onderwijsprofessional voor de klas

Over ons

Met Saga hebben de leerlingen een (half) schooljaar lang een vaste professional die thematische lessen verzorgt vanuit O&OL en/of ondersteuning kan bieden bij o.a. taal, rekenen en zorgleerlingen.

Saga Interproject is expert op het gebied van Wetenschap & Technologie onderwijs. Wij hebben inmiddels ruim 20 scholen ondersteund bij het implementeren van W&T-onderwijs vanuit de didactiek van Onderzoekend & Ontwerpend leren. 

Saga leidt Wetenschap & Technologie Coaches op en zet deze in t.b.v. het Noodplan lerarentekort in Amsterdam en het NPO.

Uitgangspunt is dat scholen aangeven waar hun behoefte ligt, er aansluiting is op het schoolprofiel en wij professionals ontlasten en versterken en het leerplezier van leerlingen bevorderen en hun 21ste eeuwse vaardigheden vergroten. 

Saga is sinds 2015 actief op het gebied van vernieuwend onderwijs (W&T) en zet zich in voor het vergroten van het welbevinden, de vitaliteit en de persoonlijke ontwikkeling van professionals en leerlingen.

Vanuit onze ervaring, expertise en netwerk zijn wij in staat om een samenhangende oplossing te bieden in samenwerking met en op basis van de verschillende behoeften van scholen. Hierdoor zijn wij in staat om elke school maatwerk te bieden en in samenwerking met de scholen een kwalitatief goede en structurele oplossing te ontwikkelen voor het lerarentekort, werkdruk en het bieden van kwalitatief goed onderwijs.

Wij staan voor een vast gezicht voor de klas voor een halve tot hele dag per week, waar nodig/mogelijk meer. Wij hebben een divers team, waardoor wij een professional voor de klas kunnen bieden waarin de kinderen zich (cultureel) kunnen herkennen.