Een rekencoach begeleidt kinderen met rekenen op hun niveau. Rekenen wordt aangeboden op een creatieve manier om het inzicht van de kinderen te vergroten.

Er is een grote groep van kinderen die moeite heeft met rekenen. Kinderen leren tijdens deze begeleidingsmomenten op een andere manier naar rekenen te kijken. Rekenen wordt tastbaar gemaakt door het gebruik van verschillende hulpmiddelen. Hierdoor krijgen kinderen meer houvast en kunnen ze deze nieuwe vaardigheden later zelf toepassen in de klas.

Met de juiste begeleiding wordt de verbinding gemaakt naar de sommen die worden aangeboden op school. Tijdens de begeleiding wordt gebruik gemaakt van spelletjes, beweging, materiaal zoals blokjes auto’s, visjes, pittenzakjes etc. 

kent de leerlijnen van de school en kan daardoor goed inschatten wat nodig is om de leerachterstanden in te halen.  

Een rekencoach van Saga kan zelfstandig aan de slag  en zal het programma aanpassen aan de wensen van de school. Het begint met een rekengesprek, het inschatten van de hiaten in rekenkennis (zoals rekentaal of strategieën). Hierna wordt een plan opgesteld dat wekelijks bij wordt gehouden en aan het eind geëvalueerd wordt. Dit kan makkelijk verwerkt worden in het leerlingvolgsysteem van de school. 

De begeleiding kan 1 op 1 of in een kleine groep.

Wat moet je weten

Ondersteuning
Groep 3, Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8
Tijdens schooltijd
In en om de school
Tijdsduur: Hele dag
(Exacte tijdsduur in overleg met de school)
Half schooljaar
(Exacte periode in overleg met de school)
Niet nodig
Kerndoelen: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

Kosten

Prijsvorm: Prijs is afhankelijk van de omvang van de opdracht
Totaalprijs: vanaf €49,50 euro per uur 0% btw

Over de aanbieder

Met Saga hebben de leerlingen een (half) schooljaar lang een vaste professional die thematische lessen verzorgt vanuit O&OL en/of ondersteuning kan bieden bij o.a. taal, rekenen en zorgleerlingen.