In de lessen Science Lab van Junior Campus onderzoeken leerlingen verschillende natuurkundige en scheikundige verschijnselen.

Leerlingen gaan onderzoek doen naar lucht- en waterdruk, chromatografie en zwaartekracht. Ook leren ze door middel van verschillende proefjes en experimentjes meer over moleculen, chemische reacties en de werking van verschillende stoff