Onderzoekend en Ontwerpend leren

Over ons

Junior Campus verzorgd lessenprogramma’s op basisscholen rondom actuele thema’s zoals W&T, Burgerschap, Growth mindset en Wereldoriëntatie.

Wij geloven sterk in de kracht van verwondering en nieuwsgierigheid bij kinderen. Door kinderen al vroeg in aanraking te laten komen met W&T en de basisvaardigheden van onderzoekend en ontwerpend leren, ontdekken ze waar hun talenten liggen, kunnen ze de wereld om hen heen beter begrijpen en leren ze beter om te gaan met tegenslagen.

Door de lessen aan te laten sluiten bij de leef- en fantasiewereld van kinderen is de eerste stap gezet naar plezier, zelfverzekerdheid en succes!

De leerlingen krijgen zelf inzicht in de vaardigheden die ze aanleren en zijn in staat deze verder te ontwikkelen en waar nodig in te zetten. Op deze manier worden ze klaargestoomd voor de toekomst. En de de lessen zijn ook nog gewoon leuk!

jc ool 7 stappen afbeelding v2

Inmiddels zijn we actief door het hele land, hebben we een portfolio van meer dan 40 lessen series en projecten en een team van meer dan 30 goed opgeleide docenten.