In de kunstlessen Verbeelding is er veel aandacht voor beweging en vormen.

Hoe krijg je beweging in bepaalde materialen en voorwerpen en op welke manier kan je dit gebruiken in de kunst? Hoe kan je verschillende vormen gebruiken in de kunst? De leerlingen doen onderzoek naar materialen en vormen en maken eigen