In de lessen Weerwetenschapper leren de kinderen het weer beschrijven aan de hand van een aantal opdrachten.

De leerlingen houden bijvoorbeeld gedurende de looptijd een logboek bij waarin ze het weer van die dag beschrijven. Ze leren hoe een regenboog ontstaat, wanneer wind een storm wordt en hoe het kan dat het regent. Ze doen onderzoek naar de hoeveelheid regen in een maand en berekenen het gemiddelde.

Begrippen:

Klimaat, temperatuur, onderzoeksvragen, opzoekvragen, windkracht, regenboog, open en gesloten vraag, observeren, meteoroloog, weersvoorspelling, logboek.

Vaardigheden:
Nieuwsgierig zijn, samenwerken, waarnemen, samenhang ontdekken, kritisch denken, vastleggen, presenteren, verklaren, vertrouwen, vragen stellen, reflecteren, interviewen, informatief schrijven.

Duur: 
4 of 6 lessen van 60 minuten

Structuur:
Onze lessen en projecten zijn zo opgebouwd dat ze voor verschillende doeleinden en breed inzetbaar zijn. De lessen kunnen ingezet worden voor kleinere groepen, zoals bijvoorbeeld een plusklas, leerlingenraad of naschoolse activiteit, maar ook voor hele klassen in het kader van de werkdrukverlaging of invulling 5e schooldag.

Prijsinformatie:
De totaal prijs voor deze lessen is afhankelijk van het aantal deelnemers en de hoeveelheid lessen (keuze uit 4 of 6 lessen). Zo komen wij bij deze lessen voor groepen groter dan 12 kinderen met twee docenten.

Junior Campus rekent voor een docent, afhankelijk van ervaring en beschikbaarheid, maximaal de binnen Amsterdam afgesproken prijs van 65 euro per uur. Hiernaast rekenen wij aanvullen kosten die betrekking hebben op de gebruikte lesmethode, materialen, reiskosten, omvang en tijdsduur van de opdracht. Globaal kunt u rekening houden met een tarief van 135 Euro per les van 60 minuten voor een groep van 12 kinderen. Dit is inclusief de Junior Campus docent, een gestructureerd lesprogramma en alle benodigde materialen.

Neem contact met ons op om een gedetailleerde offerte te ontvangen. In overleg is maatwerk mogelijk. We vinden altijd een passende oplossing.

Een volledig overzicht van onze lessenseries en projecten kunt u vinden op https://juniorcampus.nl/lessen-en-projecten/

Wat moet je weten

Natuur & milieu, Wetenschap & techniek
Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8
Tijdens schooltijd, Tijdens vakantie, Na schooltijd
In en om de school
Tijdsduur: 1,5 uur
(Exacte tijdsduur in overleg met de school)
Vakantie tot vakantie (6-8 weken)
(Exacte periode in overleg met de school)
Niet nodig
Kerndoelen: 42, 43

Kosten

Prijsvorm: Prijs is afhankelijk van de omvang van de opdracht

Over de aanbieder

Junior Campus verzorgd lessenprogramma’s op basisscholen rondom actuele thema’s zoals W&T, Burgerschap, Growth mindset en Wereldoriëntatie.