Tijdens de bijeenkomst ‘Het lerarentekort - samen verder’ op 18 april 2024 in House of Watt hebben zo’n 30 Amsterdamse schooldirecteuren, 10 HR-professionals, bestuurders, programmamanagers en teamleiders van de gemeente Amsterdam interbestuurlijk ervaringen uitgewisseld over hoe zij momenteel omgaan met langdurige tekorten binnen hun (school)organisatie.

2jpg

1 fbeelding van whatsapp op 2024 04 19 om 09.38.08 4922f057

 Het doel van de avond was om elkaar beter te leren kennen om vooral samen de stedelijke opdracht te dragen. Met behulp van een balboekje werden vervolgafspraken gemaakt om op een later moment verder te sparren over gemeenschappelijke uitdagingen, hulp te bieden of te vragen. Een viertal onderwerpen van de avond staan hier verder toegelicht. 

menti3

Tijdelijke 4-daagse schoolweek
Directeuren Karine Luinge, Marjan Gietermans (basisschool de Burght) en Ilse Witteveen en Soile Daniel (Montessorischool de Amstel) deelden hun verhaal hoe zij tijdelijk de switch maakten naar een 4-daagse schoolweek om een periode van grote onderbezetting te overbruggen. Hierbij werd onder andere ingegaan op informatievoorziening naar ouders, wettelijke factoren en de balans tussen het belang van de leerling en dat van de medewerkers.

Verbinding HR-netwerk met onderwijscoalitie
Tijdens een deelsessie spraken verschillende HR-professionals onder leiding van Mirelle Seinstra verder over de thema’s behoud en inductie. Hierbij maakten zij ook de verbinding met de recentelijk gestarte Amsterdamse onderwijscoalitie Instroom en Behoud dat deze thema’s in haar portefeuille heeft om gezamenlijk te komen tot een breed gedragen, effectieve aanpak voor alle startende leerkrachten in de stad. Vanuit het HR-netwerk neemt een vertegenwoordiger zitting in deze coalitie om de afstemming tussen beide organen te versterken.

Stedelijke visie
In de sessie met schoolbestuurders, projectleiders vanuit de onderwijsregio en beleidsadviseurs en programmamanagers vanuit de gemeente Amsterdam werd gesproken over de stedelijke visie op omgaan met langdurige tekorten. Er is op dit moment in de stad lang niet voor elke klas een bevoegde leraar. Desalniettemin laten leraren en andere onderwijsprofessionals een enorme creativiteit en flexibiliteit zien om groepen te bemensen.

Het is zaak om in het omgaan met langdurige tekorten de onderwijsprofessionals te behouden, de kwaliteit van onderwijs hoog te houden en tegelijkertijd het werk behapbaar. We concludeerden dat er behoefte is aan een nieuw narratief op het omgaan met langdurige tekorten om het onderwijs toekomstbestendig te maken. Een, vanuit alle betrokken partijen uit het onderwijsveld, gedragen beeld en lange termijn visie op goed onderwijs voor ieder kind in de stad. Dit wordt door betrokkenen opnieuw geagendeerd.

Pilot Mokum Leert: de eerste plekken verloot
In oktober start de pilot Mokum Leert (geïnspireerd door Utrecht Leert) voor directeuren en kernteams. Tijdens deze training staan onderwerpen centraal als:

  • toekomstbestendig onderwijs;
  • omgaan met langdurige tekorten;
  • actuele onderwijsontwikkelingen.

Tijdens de avond zijn twee plaatsen verloot onder de aanwezigen.
Gelukkige winnaars: basisscholen de Burght (Marjan Gietermans) en ’t Koggeschip (Sandra van Vliet).

Onderzoek naar anders organiseren
Roel Spits presenteerde de tussenopbrengsten van het lopende onderzoek van UvA student Elien Kok (wegens ziekte afwezig). Met behulp van interviews onder 16 (Amsterdamse) schoolleiders inventariseerde zij welke aanpakken volgens schoolleiders kansrijk zijn voor het behouden en/of versterken van de onderwijskwaliteit, kansengelijkheid en/of aantrekkelijkheid van het beroep ten tijde van een lerarentekort in grootstedelijke context. Zo kwamen het werken vanuit een duidelijke visie en focus (blijven) houden op leren, ontwikkelen én opleiden kwamen met regelmaat terug tijdens de gesprekken.

 

dummy image

 

Organisatie van deze avond
De organisatie van deze avond was in handen van het Projectteam Omgaan met langdurige tekorten (Esther de Vries en Roel Spits van andersom.amsterdam) namens het BBO Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam en de Gemeente Amsterdam.
Deze bijeenkomst is onderdeel van een serie bijeenkomsten met o.a. leraren, ouders en directeuren.