Op een vast tijdstip in de week wordt alternatief onderwijs aangeboden. Welk scenario je als school kiest, hangt af van de uitdaging die je als school hebt.

 

 

scenario 1 foto liggend 2 kinderen

   bijgesneden scenario 1 foto staand 2 kinderen

Binnen dit scenario wordt op een vast tijdstip in de week onderwijs aangeboden door één of meerdere externe partijen. De leerkrachten van de desbetreffende groepen zijn op dat moment vrij geroosterd om andere taken te verrichten. Op veel scholen gebeurt dit reeds met bewegingsonderwijs. Binnen het roostermodel wordt dit aangevuld met extra vakdocenten.

Afhankelijk van de wensen van de school wordt een groep 1 tot 3 uur overgenomen. In de praktijk merken we dat het wenselijk is dat leerkracht en externe aanbieder het eerste en laatste kwartier beiden aanwezig zijn. Dit zorgt voor een goede start van de activiteit waardoor de groepsleerkracht ook echt iets anders kan doen.

Voorafgaand aan de start van de lessenreeks hebben aanbieder en leerkracht contact om af te stemmen en eventuele bijzonderheden te bespreken. Gedurende de lessenreeks wordt dit contact steeds bondiger.

Als een activiteit is afgerond binnen een bepaalde jaargroep, kan de aanbieder aansluitend ingeroosterd worden bij een volgende groep. Veel aanbieders zijn goed in staat om hun aanbod aan te passen zodat dit inzetbaar is voor meerdere leerjaren. Afhankelijk van de intensiteit van de inzet van externen kan er zo een roostermodel ontstaan waarbij meerdere partijen op verschillende tijden onderwijs verzorgen aan groepen. Veel variatie is mogelijk. Scholen bepalen zelf welke groepen, welk extern aanbod krijgen en hoelang deze activiteit mag duren.

De effecten van dit model zijn dat er naast werkdrukverlaging voor leerkrachten ook ruimte ontstaat voor overleg, scholing en - indien noodzakelijk - kleine vacatureruimte ingevuld kan worden.

Ontdek ook hoe dit scenario basisschool De Elout bevalt.

Ontdek ook hoe dit scenario Basisschool Samenspel beval.

Ontdek ook hoe dit scenario Brede School Fiep Westendorp bevalt.

Ontdek ook hoe dit scenario SpringHigh bevalt.

 

 

We willen onze leerlingen iets bieden wat we zelf niet in huis hebben.’

Hanife Sak – directeur basisschool De Elout

  

Voorbeeldrooster scenario 1

scenario 1 rooster