De inhuur van externe professionals kan ingezet worden op verschillende manieren. Welk scenario je als school kiest, hangt af van de uitdaging die je als school hebt. Bij scenario 3 wordt een vacature ingevuld.

 

7 zeeen leerling

Ashwina van Daltonschool IKC Zeven Zeeën: ‘De dagen zijn heel afwisselend, maar we hebben wel altijd dezelfde meester.'

In dit scenario vult een externe aanbieder een (tijdelijke) vacature in. Het aangeboden programma sluit naadloos bij de ambitie van de school, alsook bij de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren integraal te positioneren binnen het curriculum. 

Elke bouw krijgt gedurende het jaar aanbod op verschillende domeinen: natuur en wetenschap, burgerschapsvorming en talentontwikkeling.  Thematisch leren, ontdekkend leren en geïntegreerd aanbod zijn belangrijke termen bij dit scenario. De zaakvakken, Engels, wetenschap & techniek, gym en lezen worden gegeven door de externe professionals.

Omgerekend wordt met dit model ongeveer 2 fte ingevuld. Er worden letterlijk lege plekken opgevuld voor de groepen, zodat de rest van het team het hoofd boven water kan houden. Het is een lange(re) termijnoplossing en geeft rust. 


Ontdek ook hoe dit scenario Daltonschool IKC Zeven Zeeën bevalt.

Ontdek ook hoe dit scenario Staij bevalt.

 

‘Door de inzet van Saga hebben we alle groepen kunnen bezetten en konden de leerlingen 5 dagen in de week naar school komen.’

Audrey Raalte - locatieleider Daltonschool IKC Zeven Zeeën

Voorbeeldrooster scenario 3

rooster scenario 3